Ομιλώ - Λογοθεραπεία | Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αναστάσιος Μεν. Γεωργίου - Λογοθεραπευτής | Γλωσσικές Διαταραχές | Διαταραχές Ομιλίας | Μαθησιακές Δυσκολίες | Πραξιτέλους 41, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα | Τηλ: 2721 400185 - 6937 178625
Παροχή Υπηρεσιών του ομιλώ

Το πεδίο δράσης του ομιλώ αφορά σε: 
 • Δυσκολίες/Διαταραχές Επικοινωνίας 
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης (Δυσφαγία) 
σε παιδιά & ενήλικες


Πιο συγκεκριμένα ασχολούμαστε με την:

Πρόληψη – Ανίχνευση – Αξιολόγηση – Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αντιμετώπιση σε:


Αναπτυξιακές Γλωσσικές Δυσκολίες/Διαταραχές (Κατανόησης – Έκφρασης) 

 • Δυσκολίες προγλωσσικής επικοινωνίας (π.χ. όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις τυφλοκωφών παιδιών)
 • Δυσκολίες/Διαταραχές σε επίπεδα: φωνολογίας, μορφοσύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας και προσωδίας 

Αναπτυξιακές Διαταραχές Ομιλίας 
 • Διαταραχές άρθρωσης 
 • Δυσπραξία 
 • Δυσαρθρία

Διαταραχές Ροής 
 • Τραυλισμός 
 • Cluttering

Επίκτητες Διαταραχές Λόγου 
 • Διαταραχές σε επίπεδα: φωνολογίας, μορφοσύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας και προσωδίας 
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία)

Επίκτητες Διαταραχές Ομιλίας
 • Δυσαρθρία 
 • Απραξία

Διαταραχές Αντήχησης
 • Υπερ-ρινικότητα, υπορινικότητα, μικτή ρινικότητα, ρινικότητα cul-de-sac

Διαταραχές Φωνής
Διαταραχές που αφορούν σε:

 • Ποιότητα Φωνής 
 • Ύψος Φωνής 
 • Ένταση Φωνής 

Διαταραχές Γνωστικών Ικανοτήτων
π.χ. διαταραχές σε: 
 • Προσοχή 
 • Μνήμη 
 • Επίλυση προβλημάτων 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
 • Δυσκολίες/Διαταραχές γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία) 

Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης (Δυσφαγία) 
 • Στοματική Δυσφαγία 
 • Φαρυγγική Δυσφαγία 
 • Οισοφαγική Δυσφαγία 


Επίσης, στο ομιλώ γίνονται:

Α) Συνεδρίες Λογοθεραπείας μέσω Skype

B) Εκμάθηση Οισοφαγικής Ομιλίας μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή

Γ) Χρήση Ελληνικής/Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας σε περιπτώσεις:
 • Βαρηκοΐας – Κώφωσης 
 • Εναλλακτικής Επικοινωνίας 
Δ) Συμβουλευτικές Eποπτείες Λογοθεραπευτών